Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  เกี่ยวกับเรา  
   
   
 
บริษัท ธนัฎฐา ธุรกิจ จำกัด
ผ่านงานบัญชีภาษีอากรและงานรักษาทรัพย์สินมากว่า 10 ปี
 
   
 
 
... สรรพสิ่งมิ่งมงคลดลชีวิต
กอปรการกิจเรืองรุ่งความมุ่งมั่น
พร้อมยศศักดิ์สินทรัพย์นับอนันต์
เปี่ยมสุขสันต์สถาบันธุรกิจพาณิชย์เทอญ...
 
 
   
 
หลักการทำงาน
 
 
เป็นตัวแทนควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภาษีย้อนหลัง
เป็นตัวแทนควบคุมดูแลงานรักษาทรัพย์สินเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย และสูญหายได้ในอนาคต
เป็นตัวแทนรณรงค์เพื่อสร้างจริยธรรมอันดีงาม สารประโยชน์ที่ให้ความบันเทิง ความสุข การพักผ่อนให้กับคนในสังคมได้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยงานศิลปะและบันเทิง
ให้เราเป็นผู้จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานรักษาทรัพย์สินและงานบันเทิง ตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยความรอบคอบและถูกต้องแก่ธุรกิจของท่าน
 
 

 
   
 
ให้เราเป็นผู้จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานรักษาทรัพย์สินและงานบันเทิง ตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยความรอบคอบและถูกต้องแก่ธุรกิจของท่าน
 
   
 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
*** คุณราศรี ศุภวุฒิ ***
 
โทร. 033-172-292 วันทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
   
Current Pageid = 3