Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  บริการหลังการขาย  
     
  • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 
• ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
 
• บริษัทมีศูนย์วิทยุสื่อสาร ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบต่อวัน
 
• บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจตราพนักงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ละสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ
 
     
   ทางบริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์เสริมพิเศษเข้าใช้ในหน่วยงานของท่าน
 โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ได้แก่
 
     
  • วิทยุสื่อสาร
• อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ ชุดเครื่องแบบ เสื้อกันฝน
• Guard Scan (อุปกรณ์ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ.)
• บัตรผู้มาติดต่อ (Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 
     
 
   
 
   
   
Current Pageid = 19