Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
        บริษัท ธนัฎฐา ธุรกิจ จำกัด ผ่านงานบัญชีภาษีอากรและงานรักษาทรัพย์สินมากว่า 10 ปี  
 
หลักการทำงาน Thanattha Busines co.,ltd
 
1. เป็นตัวแทนควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน
    และเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภาษีย้อนหลัง
2. เป็นตัวแทนควบคุมดูแลงานรักษาทรัพย์สินเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
    และสูญหายได้ในอนาคต
3. เป็นตัวแทนรณรงค์เพื่อสร้างจริยธรรมอันดีงาม สารประโยชน์ที่ให้
   ความบันเทิง ความสุข การพักผ่อนให้กับคนในสังคมได้ห่างไกลจาก
   ยาเสพติดด้วยงานศิลปะและบันเทิง
 
 
 
 

  คุณภาพเหนือราคา ด้วยบริการที่โดนใจ  
 
 
- ให้เราเป็นผู้จัดทำบัญชี
- ตรวจสอบบัญชี
- งานรักษาทรัพย์สิน
- และงานบันเทิง
 
 
  ตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยความรอบคอบและ
ถูกต้องแก่ธุรกิจของท่าน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
*** คุณราศรี ศุภวุฒิ***
.....โทร. 033-172-292
     
   
Current Pageid = 1